Crkveni odbor

Sveštenik: Panić Slaviša

Predsednik: Vlajić Miodrag

Podpredsednik: Tošić Slaviša

Blagajnik: Milanović Duško

Sekretar: Nikolić Mališa

Članovi Crkvenog odbora:

Simić Miodrag, Radovanović Radovan, Manojlović Dobrica, Stanojević Saša, Miladinović Dragoslav, Radisavljević Dragiša, Stevanović Saša, Živojinović Dragoljub, Veliborović Miloš, Saša Šišković i Ivica Stević.

Počasni članovi Crkvenog odbora:

Marisavljević Živorad, Milinković Radiša

DSC_0084
Sveštenik Panić Slaviša