Vrtić

Vrtić, predškolska ustanova „Galeb“ iz Petrovca na Mlavi, počela je sa radom u osnovnoj školi u Tabanovcu 1992. godine.

Predškolska grupa u Tabanovcu zove se ,,Zvončica“

U periodu od 2000. do 2015. godine kao vaspitačice radile su:

Jasna Ranković, Maja Miljković, Jasmina Cojkić, Bilja Djordjević i Danijela Kostić Ugrinović.

Sada u Tabanovcu kao vaspitačica radi Marija Puncec.

_DSC0265
Vaspitacica Marija Puncec