Mesna Zajednica

Kao u svakom selu tako i u selu Tabanovcu lokalnu vlast predstavlja mesna zajednica. Savet mesne zajednice ima predsednika koji predsedava i rukovodi radom saveta.

Od 2001. do 2016. godine predsednici mesnih zajednica su bili Boban Miladinović, Saša Vujičić, Mališa Ilić i Vladan Vlajić, od juna 2016. godine predsednik Mesne zajednice je Simić Jovica.

Svako od gore navedenih osoba je doprineo u poboljšanju i razvoju sela Tabanovac.

Sredstvima zainteresovanih gradjana, pomoći mesne zajednice i iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi urađeno je dosta na izgledu sela Tabanovca. Kao na primer: ,,Proširenje korita reke Busur, postavljanje ulične rasvete u pojedinim ulicama koje su bile u mraku, zamena drvenih bandera novim betonskim banedrama, renovirane prostorije mesne zajednice i doma kulture, nasipanje kamenom ravnanje i uzdizanje atarskih puteva, uklanjanje divljih deponija, betoniranje školskog dvorišta (ulazni deo), rekonstrukcija trafo stanice, sazidan zid u skolskom dvorištu, alsfaltirane su ulice koje nisu imale alsfalt a u pojednim, koje su bile propale, urađen novi alsfalt, asfaltiran je put do groblja, zamenjena je stolarija na zgradi osnovne škole i urađen laminat, urađena je fasada na domu kulture, nasuta je crkvena porta rizlom, ofarbane su svlačionice FK Zadrugara, postavljeni su novi reflektori na malom igralištu za potrebe letnjeg turnira, zamenjena stolarija na svlacionicama, napravljeno je dečije igralište, ljuljaške klackalice, tobogan u parku u centru sela, rekonstuisana je bina u Domu kulture, svake godine je organizovan turnir u malom fudbalu …“

Ovo su samo neki od radova koji su uticali da selo Tabanovac lepše izgleda.

 

U periodu od 2016-2021. god. predsednik Mesne zajednice Tabanovac bio je Jovica Simić.U tom periodu u Tabanovcu u organizaciji Mesne zajednice urađeno je sledeće: 

ASFALTIRANJE PUTEVA- Asfaltirano je 2 km dužine lokalnih puteva i ulica: Put za Crkvu i ulice: Alimpijska, Svetosavska, 7. jula i Goranska.- Urađena je projektno-tehnička dokumentacija za asfaltiranje dela puta za Krvije i puta Tabanovac – Šetonje, kao i neasfaltiranih delova ulica Karađorđeva i 7. jula.
ATARSKI PUTEVI – NEASFALTIRANI PUTEVI- Svake godine, u saradnji sa meštanima, redovno su održavane nesfaltirane ulice, atarski i šumski putevi, vršeno je ravnanje puteva, nasipanje kamenim materijalom, čišćenje kanala, seča rastinja, postavljanje cevastih propusta za vodu. – Rekonstruisani su putevi u potesu: Trska, Dubrava, Gaj, Didinjak itd.- Posle katastrofalnih poplava koje su 2018. godine načinile veliku materijalnu štetu na putnoj mreži u KO Tabanovac, sva šteta na putevima je sanirana u veoma kratkom roku.
CRKVA- Pored asfaltiranog puta za Crkvu obezbeđena su sredstva za izradu spoljašnje fasade na crkvi;- Izvršeno je proširenje električne mreže visokog napona za potrebe Crkve, postavljeno je 20 novih bandera i postavljeni su reflektori za rasvetu na ulazu u portu Crkve;- Obezbeđena je pomoć za organizaciju proslave Stogodišnjice crkve. 2019. god.
ŠKOLA- Asfaltiran je teren za male sportove u dvorištu škole; – Izgrađen je trotoar na ulici ispred zgrade škole i postavljeno saobraćajno ogledalo za veću bezbednost dece;- Postavljena je žičana ograda oko školskog dvorišta;- Od 2017. godine Mesna zajednica je uvela praksu dodeljivanja novogodišnjih paketića za decu koja pohađaju školu i vrtić u Tabanovcu.- Urađena je projekno – tehnička dokumentacija za kompletnu rekonstrukciju zgrade škole, sa uvođenjem grejanja;
– Obezbeđen je smart televizor za potrebe dečije grupe u vrtiću. 
FUDBALSKI KLUB- U saradnji sa upravom FK „Zadrugar“ uređena je prostorija pored svlačionica;- Posle katastrofalnih poplava 2018. god., veći deo oštećenog zida je sazidan, izvršeni su molerski radovi u unutrašnjosti zgrade, nabavljena nova kosačica za travu, postavljena zaštitna ograda iz gola;- Izgrađena je tribina za navijače, na kojoj su postavljene stolice;
 DOM KULTURE I CENTAR SELA- Zamenjeni su prozori u sali u Domu kulture;- Izvršeni su molerski radovi u prostorijama u Domu kulture;- Nabavljene i postavljene su nove sprave za dečije igralište u parkiću i postavljena ograda do puta;- Asfaltirana je javna površina ispred parkića u centru sela.
LOVAČKA SEKCIJA- Obezbeđena su sredstva za izgradnju pečenjare u sklopu lovačkog doma.
MANIFESTACIJE- Redovno je organizovan turnir u malom fudbalu;- Tradicionalno je organizovana priredba povodom sv. Ilije u porti Crkve;- 2017. god. na igralištu u Tabanovcu organizovan je „Dan izazova“;- 2018. god. na igralištu u Tabanovcu organizovane su „12. prolećne dečije igre“.

OSTALO- Redovno je održavana ulična rasveta i izvršeno je proširenje mreže za više od 30 novih svetiljki;- Postavljeno je 5 saobraćajnih ogledala na uličnoj mreži u Tabanovcu za povećanje bezbednosti saobraćaja;