Mesna Zajednica

Kao u svakom selu tako i u selu Tabanovcu lokalnu vlast predstavlja mesna zajednica. Savet mesne zajednice ima predsednika koji predsedava i rukovodi radom saveta.

Od 2001. do 2016. godine predsednici mesnih zajednica su bili Boban Miladinović, Saša Vujičić, Mališa Ilić i Vladan Vlajić, od juna 2016. godine predsednik Mesne zajednice je Simić Jovica.

Svako od gore navedenih osoba je doprineo u poboljšanju i razvoju sela Tabanovac.

Sredstvima zainteresovanih gradjana, pomoći mesne zajednice i iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi urađeno je dosta na izgledu sela Tabanovca. Kao na primer: ,,Proširenje korita reke Busur, postavljanje ulične rasvete u pojedinim ulicama koje su bile u mraku, zamena drvenih bandera novim betonskim banedrama, renovirane prostorije mesne zajednice i doma kulture, nasipanje kamenom ravnanje i uzdizanje atarskih puteva, uklanjanje divljih deponija, betoniranje školskog dvorišta (ulazni deo), rekonstrukcija trafo stanice, sazidan zid u skolskom dvorištu, alsfaltirane su ulice koje nisu imale alsfalt a u pojednim, koje su bile propale, urađen novi alsfalt, asfaltiran je put do groblja, zamenjena je stolarija na zgradi osnovne škole i urađen laminat, urađena je fasada na domu kulture, nasuta je crkvena porta rizlom, ofarbane su svlačionice FK Zadrugara, postavljeni su novi reflektori na malom igralištu za potrebe letnjeg turnira, zamenjena stolarija na svlacionicama, napravljeno je dečije igralište, ljuljaške klackalice, tobogan u parku u centru sela, rekonstuisana je bina u Domu kulture, svake godine je organizovan turnir u malom fudbalu …“

Ovo su samo neki od radova koji su uticali da selo Tabanovac lepše izgleda.

Sadašnja Mesna zajednica na čelu sa predsednikom Simić Jovicom i njegovim saradnicima kao glavni cilj u svom mandatu imaju alsfaltiranje puta do crkve Svetog apostola Tome i uredjenje školskog dvorišta, za šta  su u 2017-oj godini uradjeni geodetski elaborati i projekti. U drugoj polovini 2016. godine asfaltirana je deonica puta u naselju koja vodi ka Covdinu, u ukupnoj dužini od 570 m. Obezbedjena je pomoć za rekonstrukciju spoljnog izgleda crkve Svetog apostola Tome. Očišćena je divlja deponija u Dubravi. Donirane su lopte i skolska oprema Osnovnoj školi „Sveta Mihajlovic“ u Burovcu. Krajem 2016. godine i u prvoj polovini 2017. godine postavljeno je 20 novih lampi i svetiljki za uličnu rasvetu u naselju i nekoliko bandera. Takodje, ulicna rasveta je redovno održavana. U prvoj polovini 2017. godine su nasute kamenom 4 neasfaltirane ulice u selu, kao i oko 1.5 km duzine puta ka Covdinu u ataru Tabanovac. Deset deonica atarskih puteva u Tabanovackom ataru je poravnato grejderom, prokopano je blizu kilometar putnih kanala. Takodje, započeto je resavanje dugogodišnjeg problema sa rastinjem i granjem koje godinama predstavlja veliki problem na lokalnim putevima. Zapoceta je adaptacija prostorije pored svlačionica na igralištu, postavljeni  su novi prozori i vrata i uradjena elektro instalacija. Odrzavane su zelene površine, koseno je groblje, skolsko dvorište i igraliste fudbalskog kluba u okviru javnih radova. Što se tiče manifestacija u selu Mesna zajednica učestvuje u organizaciji turnira u malom fudbalu (2017. godine održan je 19. po redu Memorijalni turnir u malom fudbalu „Vlajic Tomisa“ Tabanovac) kao i u priredbama koje se organizuju u Domu kulture i u porti Crkve (2. avgust). Takodje, 2017 godine je Mesna zajednica, u saradnji sa KUD-om „Zarko Milovanović – Zare“, pomogla organizaciju „Dana izazova“ koji je odrzan u Tabanovcu i na kom su ucestvovala sva deca predskolskog uzrasta iz opštine Petrovac.

U drugoj polovini 2017. godine planira se zamena prozora u sali u Domu kulture, čišćenje i uredjenje korita reke Busur u centru sela, nastavak radova na uredjenju prostorije na igralistu fk „Zadrugar“ itd.