Uprava lovačke sekcije

Predsednik: Milosavljević Lazar

Zamenik predsednika: Milić Nenad

Sekretar: Rakić Goran

Blagajnik: Miljković Danijel

Grupovođa prve grupe: Stojanović Milosav

Grupovođa druge grupe: Miljković Danijel

Predsednik Miljković Dejan