Uprava K.U.D-a

Predsednik: Simić Jovica

Sekretar: Vićentijević Danijela

Koreograf: Lepojević Drinka

Članovi uprave K.U.D-a:

-Jasmina Cojkić,

-Jasmin Rakić,

-Arsić Danijel,

-Stanojević Saša.